Studenter-Sangforeningen
Folke Bernadottes alle 4
2100 København Ø

Henvendelse pr. mail…

Sange for mandskor

Pris: 300 kr / stk. + forsendelse

Udgivet 2000

 

Sangbog med 238 sange arrangeret for 4-stemmig mandskor.

Første sangbog for mandskor i 47 år.

For 6. gang i sin eksistens udgiver Studenter-Sangforeningen en samling sange, beregnet for mandskor i Danmark og Norden.
Bogen fremtræder i smukt og hensigtsmæssigt tryk og med en uhyre solid indbinding samt finurlige tegninger af Erik Werner.

I 1997 nedsatte foreningen et redaktionsudvalg som gennemgik mere end 1.000 sange samt med at søge oplysninger fra de nordiske lande. 238 sange er i dag indeholdt i bogen da de opfylder de kriterier der var lagt til grund:
– sangbogen skulle udelukkende bestå af danske og nordiske sange
– musikken skulle opfylde høje kompositoriske kvalitetskrav
– teksternes lødighed skulle indgå i vurderingen
– perioden efter 1952 skulle være fyldigt repræsenteret
– sange med en solostemme, der kræver professionel standard, udgår
– sange, der kun egner sig for solokvartet, udgår
– sværhedsgrænsen: fra det enkle til hvad man kan formode kan overkommes af et dygtigt kor.

Af de 238 sange har 107 ikke tidligere været offentliggjort i bogform, så fornyelsen er betydelig. Endvidere rummer bogen mange af de traditionelle sange fra mandskorrepertoiret.

Noterne i bogen repræsenterer noget nyt, foretaget af foreningens egne fagfolk. Denne sangbog er forsynet med alle de oplysninger om den enkelte sang, som det har været muligt at indhente. Samtlige tekster er omhyggeligt gennemgået.

Officielt er der et par snese mandskor i Danmark, i virkeligheden sikkert flere. Udgivelsen af Sange for mandskor kan blive en anledning til, for alle disse kor, at forny sig med et udvidet repertoire. Det er altid spændende at stifte nye bekendtskaber, her tilmed et sjovt.