Studenter-Sangforeningen
Folke Bernadottes alle 4
2100 København Ø

Henvendelse pr. mail…

Studenter-Sangforeningen er både et mandskor med høje ambitioner og en forening, der plejer en musikalsk tradition, som rækker tilbage til korets stiftelse i 1839.
Foreningen har del i et socialt og kulturelt fællesskab med de fleste andre akademiske kor i Norden.


Korsang og corona

Vi synger stadig!

Studenter-Sangforeningen har lige som andre foreninger måttet indrette sig efter de til en hver tid gældende anbefalinger i forhold til corona. Derfor holder foreningen lige nu forlænget juleferie, og sangerne synger hver for sig, frem til vi igen må få lov til at samle koret.

Vi har dog ikke lukket helt ned for aktivitetsniveauet og planlægger både en turne til Sønderjylland og flere koncerter dette forår. Næste planlagte koncerter er vores traditionelle medvirken Store Bededagsaften i Kastelskirken. Om arrangementet kan gennemføres vil tiden vise.

Er du interesseret i at synge i Danmarks største mandskor – så tøv ikke med at kontakte os. Skriv til nysanger@studentersangerne.dk, og du vil blive taget godt imod.

Studentersang i 181 år – en uomgængelig stemme i dansk sangtradition!


Vi synger!

Faktisk er vi et af de mest koncertaktive kor i Danmark. Nogle år med op mod 50 engagementer i årets løb.

Vi er et universitetskor!

Vi lægger stor vægt på vores tilknytning til Københavns Universitet. Vi optræder fast ved de store begivenheder og festdage i universitetsårets løb, immatrikulationen, årsfesten i november, aflæggelse af læge- og tandlægeløfter, og den senere tid til flere og flere dimissioner og andre begivenheder.

Vi rummer 180 års musikalske erfaringer!

I 2014 fejrede Studenter-Sangforeningen sit 175-års jubilæum. Det gjorde vi med en række koncerter i Københavnsområdet samt for det danske mindretal i Slesvig. Ved den store jubilæumskoncert i november 2014 var vi stolte af at kunne uropføre et værk af Anders Koppel  med tekst af Niels Brunse, dette værk var bestilt af  og skrevet til Studenter-Sangforeningen.

I 2019 fyldte vi 180 år!

Studenter-Sangforeningen har en lang tradition for at lade komponere ny musik for mandskor; Anders Koppel og Niels Brunses værk indgår i denne stolte tradition og uropførtes med musikalsk ledsagelse af Lyngby-Tårbæk Symfoniorkester. Koncerten fandt sted i Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums koncertsal på Frederiksberg.

Vi indspiller!

I 2014 udgav vi vores 8. CD.

Denne cd, som blev udgivet i anledning af Studenter-Sangforeningens 175-årsjubilaeum, indeholder optagelser fra koncerter, som Studenter-Sangforeningen har givet i tidsrummet 2000-2013.

Vi er et fællesskab!

Vi rummer aktive sangere i alderen fra omkring de 20 år og op i 70´erne. Vi er et stærkt fællesskab på tværs af alder, kultur, nationalitet, sanglig kunnen, stemme og akademisk baggrund. Og vi er et fællesskab for hele livet for rigtig mange sangere.